Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

services on general economic interest, regulations, liberalisation of post and energy sectors, EC competition law

Nina on the Net. A study of a politician campaigning on social networking sites

AbstractDownload articleDownload article

e-campaigning, Late Modernity, Deliberative Democracy, Political Communication, Social Networking Sites

Comparing Nordic media systems: North between West and East?

AbstractDownload articleDownload article

Nordic media, media systems, liberalization, hybridization, media policy

Media pragmalinguistics in sport reports and transmission

AbstractDownload articleDownload article

speech acts, microacts, macroacts, representatives, evaluative assertives, deliberative acts, modal acts, linguistic acts, locution, illocution, perlocution, illocution bundle, sports transmission, one-act pragmatics, multi-act pragmatics, relations pragmatics, pragmatic-communication routine, seducing with eloquence, commentator duos

Wybrane aspekty modelu demokracji deliberatywnej jako remedium na kryzys demokracji przedstawicielskiej

AbstractDownload articleDownload article

democracy, deliberation, participation, civil society, deliberative polls, demokracja, deliberacja, partycypacja, społeczeństwo obywatelskie, sondaże deliberatywne

Rozkład świata na miarę człowieka: współczesność z perspektywy słoweńskiego dramatopisarstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.10

AbstractDownload articleDownload article

Slovenian contemporary drama, globalization, traditional values, homo sacer, Christianity, neoliberalism, slovenska sodobna dramatika, globalizacija, tradicionalne vrednote, homo sacer, krščanstvo, neoliberalizem

Internet media as the digital public sphere: Possibilities and problems

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).6

AbstractDownload articleDownload article

digital public sphere, civil deliberation, citizens’ online discourse, digital exclusion, relative anonymity of online discourse

Zdobywanie władzy — zawłaszczanie języka (akcje propagandowe poprzedzające powstanie PRL)

AbstractDownload articleDownload article

political propaganda, language of power, appropriation of language, linguistic manipulation, Manifesto of the Polish Committee of National Liberation

Poczucie humoru w sztuce

AbstractDownload articleDownload article

cruel humor, situational humor, Buñuel, Swift, Chaplin, Libera

Reduction of liberalism in Lithuanian media policy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).2

AbstractDownload articleDownload article

media policy, liberalism, state, crisis, regulation, marketization

Unijna polityka migracyjna wobec obywateli państw Europy Wschodniej — w stronę liberalizacji czy ograniczania swobody przypływu osób?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.4

AbstractDownload articleDownload article

Europa Wschodnia, granice zewnętrzne, liberalizacja, migracje, mobilność, Partnerstwo Wschodnie, polityka migracyjna, Polska, Unia Europejska, wizy, Eastern Europe, the European Union, external borders, inflow, local border movement, migration, social mobility, VFA&R agreements

Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.2

AbstractDownload articleDownload article

transnational historical materialism, global governance, capitalist economy, commodification, globalization, liberalization, transnarodowy materializm historyczny, globalne zarządzanie, gospodarka kapitalistyczna, komodyfikacja, globalizacja, liberalizacja

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout