Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractDownload articleDownload article

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

AbstractDownload articleDownload article

EMAS, ISO, sustainable development, Lower Silesia, management, zrównoważony rozwój, zarządzanie, Dolny Śląsk

Variable Pb sources found in garden soils in Szklary Górne and Szklary Dolne (Lower Silesia)

AbstractDownload articleDownload article

garden soils, Pb isotopes, anthropogenic Pb sources, Lower Silesia

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractDownload articleDownload article

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na podstawie wybranych powiatów na Dolnym Śląsku. Raport z badań

AbstractDownload articleDownload article

Dolny Śląsk, kształcenie zawodowe, bezrobocie, powiat, oferta edukacyjna, powiatowy urząd pracy, Lower Silesia, vocational education, unemployment, district, educational off er, job center

Polityka wspierania gospodarki społecznej na poziomie regionu. Wybrane aspekty funkcjonowania dolnośląskich przedsiębiorstw społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.5

AbstractDownload articleDownload article

social economy, social entrepreneurship, Lower Silesian social enterprises, gospodarka społeczna, przedsiębiorczość społeczna, dolnośląskie przedsiębiorstwa społeczne

Zjazd książąt śląskich z 1329 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.5

AbstractDownload articleDownload article

Kingdom of Poland, Kingdom of Bohemia, Upper and Lower Silesia, dukes and ducal law, congresses of dukes, Silesian fiefdoms, Regnum Poloniae, das Königreich Böhmen, Oberschlesien und Niederschlesien, Herzöge und Ius Ducale, Zusammenkünfte der Herzöge, schlesische Lehen

Książki o Sobotniej Górze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.25

Download articleDownload article

Góra, Sobótka, Ślęża, Dolny Śląsk, historia, mount, Lower Silesia, history

Von Hexen und Zauberinnen in den frühneuzeitlichen Grünberger Hexenverhörprotokollen (1663–1665)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.10

AbstractDownload articleDownload article

Hexenverhörprotokolle, 17. Jahrhundert, Grünberg (Niederschlesien), semantisch- inhaltliche Analyse, lexikalische Untersuchung von Wortbildungen mit Stammmorphemen hex- und zauber-, witchcraft trial records, 17th century, Grünberg (Lower Silesia), semantic-content analysis, lexical investigation of word formations of the stem words hex- and zauber-

Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.5

AbstractDownload articleDownload article

company newspapers, party press, regional and local press, Wrocław, Lower Silesia, Głos Jelcza, Głos Rokity, Elwro, Intermoda, Ku Nowemu, Nasze Problemy, Pafawag, Polar, Żeglarz Odrzański, Życie Załogi

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout