Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Usos de la corte en las serranillas del siglo XV

AbstractDownload articleDownload article

serranilla, Ińigo López de Mendoza, the Marquis of Santillana, Carvajal, Francisco Bocanegra, Pedro de Escavias, Fernando de la Torre, pastorela

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, fiscal crime, fiscal misdemeanor

Las serranillas del Marqués de Santillana en su traducción al polaco

AbstractDownload articleDownload article

Spanish literature in Polish translation, serranilla, Ińigo López de Mendoza, the Marquis de Santillana

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

public prosecutor, interrogation, juvenile witness

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

Zmiana treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej

AbstractDownload articleDownload article

civil servant, appointed employment relationship, unilateral orders, availability, subordination, changes to the employment relationship

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile de­linquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski

AbstractDownload articleDownload article

“Nil” Fieldorf, secret courts, secret sections, court crimes, communism

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.3

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile delinquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Праведная и грешная старость в творчестве Всеволода Соловьева

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.10

AbstractDownload articleDownload article

leitmotifs, senility, Christian morality, the Decembrists, Constantine Ostrozhky, righteousness, average prose, axiology, Wsiewołod Sołowjow, starość, chrześcijańska moralność, dekabryści, Konstanty Ostrogski, sprawiedliwość, aksjologia

Отношение к собственной старости в дневниках Ивана Бунина

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.12

AbstractDownload articleDownload article

Ivan Bunin, diary, senility, death, memory, І.О. Бунін, щоденник, старість, смерть, пам’ять

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout