Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

The influence of the Council of Europe and other European institutions on the media law system in post-Soviet states

AbstractDownload articleDownload article

media law, Council of Europe, post-Soviet countries, Russia, journalism, public broadcasting, OSCE, PACE

O przyczynach braku wyobrażeń miłości fizycznej w literaturze górnołużyckiej i kaszubskiej

AbstractDownload articleDownload article

Upper Lusatian literature, Cassubian literature, literary representations of physical lo­ve, sexuality in literature, serbska literatura, kašubska literatura, literarne zwobraznjenja fyziskeje lu­bosće, seksualizm wliteraturje

Rola Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej według partii eurosceptycznych — nowy wymiar wspólnoty?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.7

AbstractDownload articleDownload article

eurosceptycyzm, polityka zagraniczna, Unia Europejska, Euroscepticism, foreign policy, European Union

Meandry norweskiej europejskości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.10

AbstractDownload articleDownload article

eurosceptycyzm, Norwegia, Unia Europejska, Euroscepticism, Norway, the European Union

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.13

AbstractDownload articleDownload article

Górski Karabach, Armenia, Azerbejdżan, Grupa Mińska, OBWE, mediacja, bezstronność mediatora, pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, Group of Minsk, OSCE, mediation, mediator’s impartiality, peaceful means of international disputes settlement

Totalitarny islamizm czy totalny islam? Irracjonalny lęk czy uzasadniony strach? Mirosława Sadowskiego integralna i kontekstowa analiza szariatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.3.12

AbstractDownload articleDownload article

Islam, religion, law, sharia, Islamism, totalitarianism, total theocracy, Islamoscepticism, Islamophobia, political correctness

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout