Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Postive criminological forecast as a material contition for parole in Polish penal law

AbstractDownload articleDownload article

early conditional release, probation, positive criminological forecast, Polish Penal Code, material condition

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.4

AbstractDownload articleDownload article

material damage, abuse of trust, non-damage mismanagement, Article 296 § 1a of Polish Penal Code

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout