Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

O „bezpiecznej” prawdzie w tabloidach polskich i czeskich

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, epistemic modality, Czech language, Polish language

Dativus possessivus w języku chorwackim i jego polskie odpowiedniki tłumaczeniowe

AbstractDownload articleDownload article

dativus possessivus, dative case, possession, Polish language, Croatian language

„Rozterki” Jana Kochanowskiego i pewność siebie polonistów

AbstractDownload articleDownload article

methodology of teaching Polish language and literature, reading comprehension, textbook, historical semantics

Paz en la Tierra de Stanisław Lem: la diversidad de géneros y estilos en su traducción al español

AbstractDownload articleDownload article

translation — Stanisław Lem — Peace on Earth — Polish language — Spanish —linguistics — pragmatics — genre — style

Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

vanjska posvojnost, posjedovano, dativ, poljski jezik, hrvatski jezik, external possession, possessum, dative, Polish language, Croatian language

Model standardu czytania

AbstractDownload articleDownload article

reading competence, understanding, teaching language, methodology of Polish language teaching

Językowe wyznaczniki perswazji w polskich przekładach przemówień Václava Havla lat dziewięćdziesiątych

AbstractDownload articleDownload article

Havel, persuasion, speeches, Polish language, Czech language, Havel, perswazja, przemówienia, język polski, język czeski

„Tytułomania” w  Polsce i  na Słowacji na początku XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

mania for titles, forms of address, Polish language, Slovak language, West Slavic language

Wpływ zmian społecznych i kulturowych na etykietę językową początków doby nowopolskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.9

AbstractDownload articleDownload article

language etiquette, modern Poland age, history of the Polish language

Uczniowskie zabawy nazwami dźwięków w polskim języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).2

AbstractDownload articleDownload article

teaching of the Polish language, onomatopoeic words, puns, tongue twisters, homonyms, rhymes, games

Sprawności receptywno-produktywne w kształceniu sprawności słuchania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).3

AbstractDownload articleDownload article

Polish language teaching, listening skills development

O pisowni en, em, on, om w wyrazach obcych i rodzimych. Stare reguły, nowe wątpliwości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).5

AbstractDownload articleDownload article

Polish language, teaching of spelling, spelling dictionaries, spelling rule, word formation

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout