Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Missionnaire, consacrant, passeur, héraut...? Figures du traducteur de littérature polonaise en France

AbstractDownload articleDownload article

translator, translation, literary translation in France, Polish literature in France in 1945–2009

Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue luchando (1945) de Józef Łobodowski

AbstractDownload articleDownload article

History of relationships between Poland and Spain, Polish literature in exile

Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

AbstractDownload article

Wiesław Myśliwski, non-verbal communication, peasant courrent in Polish literature, social rituals, popular peasant Polish culture

El exilio como impulso creativo en la obra de Witold Gombrowicz (entre la nostalgia y la crítica)

AbstractDownload articleDownload article

Witold Gombrowicz — exile — Polish literature

Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

colonial desire, Polish literature, Ukrainian literature, postcolonialism, gender, колоніальна жадоба, польська література, українська література, постколоніалізм, ґендер

Dorastanie naznaczone traumą historii. Kilka refleksji nad powieściami Jiříego Kratochvila „Uprostřed nocí zpěv” i Magdaleny Tulli „Włoskie szpilki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.19

AbstractDownload articleDownload article

post-memory, trauma, family, generation, Czech literature, Polish literature, постпамять, травма, семья, поколение, чешская литература, польская литература

Kryminał(ki) dla najmłodszych. O nurcie polskiej literatury kryminalnej adresowanej do dziecięco-młodzieżowego czytelnika po roku 1989. Rekonesans

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9

AbstractDownload articleDownload article

literatura kryminalna, dziecko, nastolatek, 1989, literatura polska, crime fiction, child, teenager, 1989, Polish literature

Lem i  Holocaust

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.9.23

Download articleDownload article

Stanisław Lem, Holocaust, literatura polska po 1945, fantastyka naukowa, trauma, Stanisław Lem, Holocaust, Polish literature after 1945, science fiction, trauma

Kazimierz Sarnecki o wojnie. Relacje magnackiego rezydenta z lat 1691–1696

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.8

AbstractDownload articleDownload article

Polish–Lithuanian Commonwealth, 17th century, diary, war, the Moldavian expedition of 1691, Jan III Sobieski, the Holy League, the Nine Years’ War, Kazimierz Sarnecki, Karol Stanisław Radziwiłł, 17th-century Polish literature, Rzeczypospolita Polska, XVII wiek, diariusz, wojna, wyprawa mołdawska 1691, Liga Święta, wojna dziewięcioletnia, literatura polska XVII wieku

Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofą na przykładzie literatury okołopowodziowej po roku 1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.9

AbstractDownload articleDownload article

Polocene, anthropocene, hazardous environmental changes, flood, Polish literature and flood, polocen, antropocen, groźne zmiany środowiskowe, powódź, polska literatura, powódź

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout