Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej

AbstractDownload articleDownload article

technical acts, administrative proceedings, challengeability of public administration’s technical acts, real acts, delivery of decisions

Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, public administration, Poland 1918–1939, local government

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractDownload articleDownload article

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Lokalny wymiar polityki publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, public administration, multi-level governance, inter-sectoral partnership, polityka publiczna, publiczne administrowanie, zarządzanie wielopoziomowe, współpraca międzysektorowa

Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.9

AbstractDownload articleDownload article

public administration, social activity, rationality, value, public interest

Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi — na przykładzie stowarzyszeń i fundacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.10

AbstractDownload articleDownload article

public administration, non-governmental organizations, foundations, associations, cooperation

Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.25

AbstractDownload articleDownload article

Public Information Bulletin, public procurement, house-procurement, transparency, public administration

Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.2

AbstractDownload articleDownload article

homelessness, homeless people, shelter, direct access hostels, social environment of public administration

Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.3

AbstractDownload articleDownload article

wicked problems, rationality, public administration, solution

Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.4

AbstractDownload articleDownload article

dignity, human dignity, public administration, government administration, local authorities, environment, subsidiarity

Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.7

AbstractDownload articleDownload article

public administration, politics, policy, general administrative law, the administrative law of organizational structures, the substantive administrative law and the procedural administrative law

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout