Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

„Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sleep, national renaissance, national identity, Herderism, figures of speech

Poznańskie radełko jagiellońskie z lat czterdziestych XVI wieku. Problem treści ideowo-politycznych i wzorów ikonograficznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish Renaissance, bookbinding, bindings, Jagiellonian finishing roll, Sigismund the Old, Sigismund Augustus, Pope Paul III, Charles V, Ferdinand I, Jagiellons, Habsburgs, propaganda

Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

kabala — Renaissance — Saint John of the Cross — rhetorics of kabala in the Spiritual Canticle

Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Andreas Vesalius, Sigismund II Augustus, Anna Jagiellon, Sylwester Roguski, early printed books, Sigismund Augustus’ royal library, monumenta, Renaissance bookbinding in Kraków, Master David, Jerzy Moeller

Patriotyczno-narodowy aspekt starości w ideologii i literaturze bułgarskiego odrodzenia narodowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.58

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

National renaissance, Bulgaria, old Mother Bulgaria, literature, Народно Възраждане, България, Стара Майка България, литература

Traumatyczny dyskurs „Rozstrzelanego odrodzenia”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Executed Renaissance, trauma, psychoanalysis, Расстрeлянное возрождеeние, травма, психоанализ

Павел Муратов и образ смерти в итальянском Возрождении

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Muratov, Renaissance, Italy, death, art, Muratov, renesansa, Italija, smrt, umetnost

Антропология смерти в творчестве Дмитрия Мережковского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Merezhkovskii, death, anthropology of death, Russian religious Renaissance, eschatology, Mierieżkowski, śmierć, antropotanatologia, rosyjski renesans religijny, eschatologia

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy