Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Dyskursy cielesności w literaturze pierwszej fali emigracji rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

body, émigré literature, Silver Age, Russian literature

Echa fizjonomiki w literaturze rosyjskiej przełomu XVIII i XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: physiognomy, Lavater, face, Russian literature, sentimentalism

Женскость и материнство в романе Казус Кукоцкого Людмилы Улицкой

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian literature, women’s prose, L. Ulitskaya, womanhood, mother hood

Sen w rosyjskiej literaturze popularnej (Ukradziony sen Aleksandry Marininy i Miłość zimniejsza od śmierci Anny Małyszewej)

AbstractDownload articleDownload article

Alexandra Marinina, Anna Malysheva, detective novels, ofdream, Russian literature

Музыкальная стихия лирики Софии Парнок. Cтихотворение Орган

AbstractDownload articleDownload article

Sophia Parnok, poetry, history of Russian literature, Silver Age, symbolism, music, element, theme, visualization

Obraz nekrofilii w fantastycznej literaturze rosyjskiej XIX wieku (na podstawie twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Aleksego Tołstoja)

AbstractDownload articleDownload article

русская литература XIX столетия, фантастика, психоанализ, некрофилия, биофилия, 19th century Russian literature, fantasy, psychoanalysis, necrophilia, biophilia

Сенсорика пространства в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова Из Гете […] Горные вершины спят во тьме ночной

AbstractDownload articleDownload article

Lermontov, notion of space, notion of time, Romanticism, Russian literature, Lermontow, pojęcie przestrzeni, pojęcie czasu, romantyzm, literatura rosyjska

Iluzje — złudzenia — omamy. Zniekształcenia percepcyjne w  literaturze rosyjskiej XIX wieku na przykładzie małych form prozatorskich

AbstractDownload articleDownload article

Russian literature, Russian culture, mental illness, madness, 19th century, русская литература, русская культура, психическое заболевание, сумасшествие, XIX век

Jasnowidzenie i  literatura. Przypadek HPB i  innych

AbstractDownload articleDownload article

clairvoyance, esotericism, modernist literature, Russian literature, ясновидение, литература, оккультизм, сверхчувства, Серебряный век

Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.1

AbstractDownload articleDownload article

thanatology, motif, artistic paradigm, Russian literature, tanatologia, motyw, paradygmat artystyczny, literatura rosyjska

Ситуация „преставления” в старообрядческой агиографии

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.5

AbstractDownload articleDownload article

hagiography, Old Believers’ literature, Old Russian literature, plot topic, death, hagiografia, staroobrzędowcy, literatura staroruska, wątek fabularny, śmierć

Тема смерти в творчестве Леонида Зурова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.28

AbstractDownload articleDownload article

Leonid Zurov, Russian Literature Abroad, Young Emigration, death, war, Leonid Zurow, literatura emigracji rosyjskiej, młoda emigracja, śmierć, wojna

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout