Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Idea patriotyzmu polskiego sybiractwa okresu II wojny światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.13

AbstractDownload articleDownload article

Siberia, patriotism, deportations, Sybir, Syberia, patriotyzm, deportacje

Michała Andrzejkowicza-Butowta odkrywanie gór Kaukazu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.12

AbstractDownload articleDownload article

polscy zesłańcy na Kaukazie, Michał Andrzejkowicz-Butowt, góry, Kaukaz, „ciepła Syberia”, Gruzja, Dagestan, Azerbejdżan, Rosja, zesłanie, literatura zsyłkowa, XIX wiek, Polish exiles to the Caucasus, mountains, Caucasus, “warm Siberia”, Georgia, Dagestan, Azerbaijan, Russia, exile, exile literature, 19th century

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout