Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

“Nina Fits Patrick”: Transnational Alliances and the Collaborative Textual Body of "The Loves of Faustyna"

AbstractDownload articleDownload article

Nina FitzPatrick, postmodernist fiction, Polish history, solidarity, postcolonialism, hybridity

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractDownload articleDownload article

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

Resisting (In)visible Women of Solidarity: Gender in American and Polish Oral History, Life Writing, Visual Arts and Film. Part I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.1(5).9

AbstractDownload articleDownload article

gender, Solidarity, oral history, life writing, autobiography

Daughters and sons of solidarity ask questions: Resistance, gender, race, and class in transgenerational women’s auto/biography, film and new media

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.13

AbstractDownload articleDownload article

gender, Solidarity, race, film, new media, гендер, »Солидарность«, раса, кино, новые медиа

Proletarian Philosophy in Selected Plays by Ola Rotimi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.1

AbstractDownload articleDownload article

proletariat, Marxism, capitalism, solidarity and revolution

Communitarian Dimensions in the Socio-Political Thought of the Solidarity Movement in 1980–1981

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.1.8

AbstractDownload articleDownload article

Solidarity, communitarianism, liberalism, the programme of Self-Gov- 1e rning Republic, transformation

Frontex 3.0 — rewolucyjny czy rewelacyjny — legislacyjno-policyjny paradygmat bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Paneuropejska interpretacja i implementacja Intelligence-Led Policing

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.8

AbstractDownload articleDownload article

FRONTEX, migration, foreign policy, border law, European Union, intelligence-led policing, policing, border control, European Border and Coast Guard, security, protection of border, EBCG, EBCG2, solidarity principle, policing, EU criminal policy, Schengen

Pytania o Polskę w okresie przełomu politycznego w 1989 roku w świetle relacji wybranych polityków zachodnioniemieckich

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.13

AbstractDownload articleDownload article

Okrągły Stół, Komitet Obywatelski, Solidarność, związki zawodowe, wybory czerwcowe w 1989, Republika Federalna Niemiec, Round Table, Citizens’ Committee, Solidarity, trade unions, 1989 Polish legislative election, Polish political scene, West Germany

Quo Vadis Europe? Some thoughts on the European Union social policy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.4.2

AbstractDownload articleDownload article

social politics, societal development, social values, human dignity, solidarity, responsibility, social cohesionpolityka społeczna, rozwój społeczny, wartości spoleczne, godność człowieka, odpowiedzialność, solidarność i spójność społeczna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout