Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

EU structural funds' publicity and the practice of journalism and public relations in Lithuania

AbstractDownload articleDownload article

EU structural funds, publicity measures, media, public relations, journalism ethics, advertorials

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout