Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

gender, feminism, body, women’s writing, literary discourse, contemporary Ukrainian literature

Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka”

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature in exile, oneirism, memory, transformation

Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

colonial desire, Polish literature, Ukrainian literature, postcolonialism, gender, колоніальна жадоба, польська література, українська література, постколоніалізм, ґендер

Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.13

AbstractDownload articleDownload article

20th- and 21st-century Ukrainian literature, Ukrainian literature written in Russian, contemporary Ukrainian literary criticism, украинская литература XX–XXI ст., русскоязычная украинская литература, современная украинская литературная критика

Мотиви старості в творчостi Василя Симоненка (нарис проблематики)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.33

AbstractDownload articleDownload article

image of old age, humanistic pathos, poetry, Ukrainian literature of the 60’s, obraz starości, patos humanistyczny, poezja, literatura ukraińska lat 60. XX wieku

Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.21

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature, geopolitics, postcolonialism, trauma, province, украинская литература, геопоэтика, постколониализм, травма, провинция

Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.6.22

AbstractDownload articleDownload article

postcolonial theory, polysystem theory, Nobel Prize, Ukrainian literature, promotion of culture, постколониализм, теория полисистемы, Нобелевская премия, украинская литература, маркетинг культуры

Children of the Post-communist Period in Contemporary Ukrainian Literature for Young Readers

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.2(7).3

AbstractDownload articleDownload article

children, transitional period, post-communist era, contemporary Ukrainian literature for children and young adults, free generation, дети, переходный период, посткоммунистическая эпоха, современная украинская литература для детей и молодежи, свободное поколение

Traktat ars moriendi w literaturze ukraińskiego baroku na przykładzie dzieła Катихисїс албо наука христїанская Innocentego Winnickiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.6

AbstractDownload articleDownload article

ars moriendi, baroque Ukrainian literature, Innocenty Winnicki, Polish-Ukrainian cultural border, death, арс морієнді, література українського бароко, Інокентій Винницький, польсько-українське культурне пограниччя, смерть

Między autotematyzmem a eksperymentem artystycznym — motyw śmierci dziecka w twórczości Mychajła Kociubynskiego i Wołodymyra Wynnyczenki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.7

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature, death, modernism, child, self-reference, impressionism, українська література, смерть, модернізм, дитина, автотематизм, імпресіонізм

На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.10

AbstractDownload articleDownload article

imagery of death, motifs of death, novellas, Ukrainian literature, motywy i obrazy śmierci, nowelistyka, literatura ukraińska

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout