Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Декадентські мотиви в українському романі fin de siècle: Агатангел Кримський та Михайло Яцків

AbstractDownload articleDownload article

decadence, decadent hero, modernism, Ukrainian fin de siècle novel, sexuality, aestheticism, Ahatanhel Kryms’kyi, Mykhailo Yatskiv

Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

AbstractDownload articleDownload article

Українська комп‘ютерна термінологія, запозичення, неологізми, Ukrainian computer terminology, borrowings, neologisms

Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyćkiego

AbstractDownload articleDownload article

Anatol Svydnytsky, Ukrainian culture, Polish colonialism, body transformation, anti-colonialism

Ciało nie jest ważne? Modernistyczne eksperymenty ze sferą soma w dramacie Ołeksandra Ołesia

AbstractDownload articleDownload article

Oleksandr Oles, body, Ukrainian drama, modernism, symbolism

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, a human body, archetypal and mythological motifs, aspects of birth and death

Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

gender, feminism, body, women’s writing, literary discourse, contemporary Ukrainian literature

Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka”

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian literature in exile, oneirism, memory, transformation

Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, motifs of dreams, abaissement du niveau mental, inner conflict

Ukraińskie nazwy głównych podzespołów komputerowych: ich typy i struktura

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian language, computer terminology, derivation

Umowy polsko-niemieckie w sprawie amnestii z lat 1919−1922

AbstractDownload article

Polish-German amnesty agreement of 1 October 1919, Polish-German supplementary agreement of 12 February 1921 to the agreement of 1 October 1919, Upper Silesia, Greater Poland, Pomerania in the years 1918–1922, amnesty for Russians and Ukrainians — participants of the Polish-Soviet war of 1920

O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej (1923–1930)

AbstractDownload articleDownload article

interwar period, Eastern Galicia, Ukrainian-Polish relations, conservatism, S. Tomashivskyi, міжвоєнний період, українсько-польські відносини, Галичина, консерватизм, С. Томашівський

Forsowanie „języka regionalnego”. Kilka uwag na temat nowego ukraińskiego ustawodawstwa językowego

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Ukrainian, Russian, language policy, the European Charter for Regional or Minority Languages, Україна, українська мова, російська мова, мовна політика, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout