Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ewolucja i dewolucja pamięci historycznej na Ukrainie: II wojna światowa

AbstractDownload articleDownload article

historical memory, World War II, myth, Ukraine, историческая память, Bторая мировая война, миф, Украина

Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.13

AbstractDownload articleDownload article

Wrocław street names, changes of Wrocław street names, repeated street names, Wrocław after the Second World War II, legal aspect of changes in street names, territorial growth of Wrocław, Street Name Commission, Straßennamen Breslaus, Änderungen der Straßennamen Breslaus, sich wiederholende Straßennamen, Breslau nach dem Zweiten Weltkrieg, rechtliche Aspekte der Straßennamenänderungen, territoriale Entwicklung Breslaus, Kommission für Straßennamen

Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa im deutsch-polnischen Diskurs. Über Asymmetrien des historischen Erinnerns

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.26

AbstractDownload articleDownload article

Geschichte 20. Jahrhundert, Zweiter Weltkrieg, Erinnerung, Deutsch-polnische Beziehungen, Geschichte als Argument, history of the 20th century, World War II, remembrance, German-Polish relations, history as argument

„Oczy szeroko zamknięte” — czyli o tym, co jest , a czego nie widać w nowych polskich muzeach o II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.4

AbstractDownload articleDownload article

a narrative museum, the Warsaw Uprising Museum, the Museum of World War II, muzeum narracyjne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum II Wojny Światowej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout