Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.9

AbstractDownload articleDownload article

popular science literature for children and young people, Young Michurinist Library, Poland, 1953–1956

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout