Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.6

AbstractDownload articleDownload article

proxy, a nullity of the proceeding, art. 379 of the Polish Code of Civil Procedure, improper empower, pełnomocnik, nieważność postępowania, art. 379 k.p.c., nieprawidłowe umocowanie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout