Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ transferów składek emerytalnych do sektora otwartych funduszy emerytalnych na wzrost długu publicznego w Polsce w latach 1999–2013

AbstractDownload articleDownload article

otwarte fundusze emerytalne, dług publiczny, ukryty dług publiczny, transfery składek emerytalnych, open pension funds, public debt, hidden pension liabilities, transfers of pension contributions

Funkcjonowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością w Niemczech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.2

AbstractDownload articleDownload article

work, people with disabilities, support of persons with disabilities in Germany, own budget, benefits for people with disabilities

Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.3

AbstractDownload articleDownload article

Consumption, shortages, households, children with disabilities

Zdania wyrażające zdolności i talent w języku polskim i rosyjskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.6

AbstractDownload articleDownload article

sentence model, abilities, talent, syntactem, модель предложения, способности, талант, синтаксема

Uprawianie sportu rekreacyjnego a aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku. Studium przypadku: Centrum Adaptacyjnych Technologii Regionalnej Organizacji Osób Niepełnosprawnych „Nadieżda”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.25

AbstractDownload articleDownload article

people with visual disabilities, recreational sports, active socially

Captivity of mean-fi eld particle systems and the related exit problems

AbstractDownload articleDownload article

Interacting particle system, propagation of chaos, exit time, nonconvexity, free energy, invariant probabilities

Small deviation probabilities of weighted sums with fast decreasing weights

AbstractDownload articleDownload article

Small deviation probabilities, i.i.d. positive random variables, weighted sums, slowly varying functions, regularly varying functions.

Przyczyny i efekty zmian w polskiej polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych w latach 1991–2017

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.2

AbstractDownload articleDownload article

social policy, people with disabilities, social change, social problems, institutional efficiency, polityka społeczna, osoby niepełnosprawne, problemy społeczne, sprawność instytucji

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout