Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w perspektywie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

probation, supervision, responsibilities of the probation period, accessory fine

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout