Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

AbstractDownload articleDownload article

accomplice, offence, crucial circumstances, disclosure, obligatory mitigation, penalty, witness

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout