Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Hungarian party websites and parliamentary elections

AbstractDownload articleDownload article

political communication, party websites, new ICTs, elections, communication interactivity

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

AbstractDownload articleDownload article

public and non-public higher education, revenues from didactic activity, revenues from research activity

PKB a aktywność ekonomiczna oraz wzrost gospodarczy

AbstractDownload articleDownload article

Gross Domestic Product, economic activity, economic growth, economic indicators, economic theory, economic aggregates, critique, public expenditure, Keynesian economics

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractDownload articleDownload article

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

AbstractDownload articleDownload article

proceeds from prohibited activity, money laundering, crime under Article 299 of the Criminal Code, economic crime

Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?

AbstractDownload articleDownload article

art fairs, art market, auction, contemporary art gallery, development, growth, market activity, aktywność rynkowa, aukcja, galeria sztuki współczesnej, rozwój, rynek sztuki, targi sztuki, wzrost

Reading as Synthesis of Immersion and Interactivity: Multimodal Metaphors in "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore" Combo

AbstractDownload articleDownload article

Lessmore, remediation, multimodal metaphor, immersion, interactivity, reading

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

Écrire, c’est tenir « information man » n°2

AbstractDownload articleDownload article

literature, artist’s book, existence, activity, art, language function, literatura, książka artysty, egzystencja, aktywność, sztuka, funkcja języka

Spory co do statusu prawnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.13

AbstractDownload articleDownload article

działalność gospodarcza, działalność lecznicza, podmiot leczniczy, podmiot wykonujący działalność leczniczą, przedsiębiorca, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, system ochrony zdrowia, economic activity, therapeutic activity, therapeutic entity, entity performing medical activities, entrepreneur, independent public health care facility, health care system

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.6

AbstractDownload articleDownload article

social policy, disability, person with disability, occupational activity, polityka społeczna, niepełnosprawność, osoba niepełnosprawna, aktywność zawodowa

Grupa działania i grupa 111 (1977– ...) „działania lucimskie” – spóźniona recepcja

AbstractDownload articleDownload article

social contexts of art, artistic activity, art. perception, ‘ethnographic revolution

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout