Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zasadniczy podział terytorialny państwa. Między racjonalnym wyborem i grą zinstytucjonalizowanych interesów

AbstractDownload articleDownload article

self-government, territorial division, public administration, commune, subsidiarity, samorząd, podział terytorialny, administracja publiczna, gmina, zasada pomocniczości

Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.2

AbstractDownload articleDownload article

open public administration, public sector, civil sector, social services, otwarta administracja publiczna, sektor publiczny, sektor obywatelski, usługi społeczne

Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.4

AbstractDownload articleDownload article

public administration, local self-government, public tasks, interwar period, Second Polish Republic, homelessness, homeless people, housing exclusion, administracja publiczna, samorząd terytorialny, zadania publiczne, międzywojnie, II Rzeczpospolita, bezdomność, osoby bezdomne, wykluczenie mieszkaniowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout