Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.3

AbstractDownload articleDownload article

administrative organ, independence, administrative discretion, state of law, organ administracji, samodzielność, uznanie administracyjne, państwo prawne

Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.43

AbstractDownload articleDownload article

silence of an administrative organ, economic activity, entrepreneur, the register of regulated activity, silent settling the matter, milczenie organu administracji, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, rejestr działalności regulowanej, milczące załatwienie sprawy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout