Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, general principles, amendments of administrative procedure, general principle of objective truth, general principle of written form

Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

AbstractDownload articleDownload article

methods of ADR, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure

Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami

AbstractDownload article

history of law, history of administrative law, history of administrative proceedings, administrative courts, administrative judiciary, administrative procedure, system of courts, judicial system

Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

AbstractDownload articleDownload article

decision granting abuilding permit, Construction Law, giving immediate enforceability, Code of Administrative Procedure, architecture and construction authorities

Кодифікація законодавства про адміністративну процедуру як загальноєвропейська тенденція

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, codification of law, good administration, postępowanie administracyjne, kodyfikacja prawodawstwa, dobra administracja

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.9

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, inactivity of the administration, complaint to the court

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout