Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Agency, awakening, and the audiovisual: Developments in late-Soviet Latvian Broadcasting

AbstractDownload articleDownload article

public service broadcasting, social agency, glasnost, perestroika, Latvia

Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym

AbstractDownload articleDownload article

certification of signatures, authenticity of signatures, official certification of signatures, active participation of a party in administrative proceedings, powers of a public administration agency

Analiza form zatrudnienia w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

agency contract, contract work, employment, employment contract, labour costs, service contract, koszty zatrudnienia, umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa zlecenia, zatrudnienie

Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych

AbstractDownload article

agency, institor, exercitor, mixed jurisdictions, Scotland, institutional writers, James Darymple, Andrew MacDougall, John Erskine

Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

AbstractDownload articleDownload article

governance, regulation, agency (public), regulatory agency, regulatory regime, regulatory policy, non-majoritarian institutions, agencification, political accountability, policy making, public space (policy), współrządzenie, rządzenie, agencja, agencyzacja, rozliczalność polityczna, reżim regulacyjny, polityka regulacyjna, proces decyzyjny, polityka publiczna

Nadzór policyjny prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną w związku z naruszeniem obowiązku rejestracji substancji chemicznej zgodnie z REACH

AbstractDownload articleDownload article

State Sanitary Inspection, supervision, chemicals registration, European Chemicals Agency, commercial police, REACH

Współczesne migracje Polek do Królestwa Niderlandów

AbstractDownload articleDownload article

women’s migration, the Netherlands, gender, Polish women, feminism, agency, global care chain

Umiejscowienie sprawczości: udział kobiet w I wojnie światowej

AbstractDownload articleDownload article

agency, First World War, women, feminism, emancipation, conflict

Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

AbstractDownload articleDownload article

Internal Security Agency, terrorism, national security, international security, antiterrorism, security threats

Transition from communism to democracy in Romanian advertising

AbstractDownload articleDownload article

democracy, communism, transition, advertising agency, consumer, localization

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.32

AbstractDownload articleDownload article

circumstances excluding illegality, assigning agency, description of a criminal act

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout