Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.162.9

AbstractDownload articleDownload article

communication, language aggression, speech acts, insult, threat, коммуникация, языковая агрессия, акты речи, оскорбление, угроза

Nowe wyrazy w polszczyźnie XXI wieku odnoszące się do werbalnej agresji i przemocy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.4

AbstractDownload articleDownload article

verbal violence, aggression, cyberbullying, cyberstalking, hating, trolling

The problem of women’s crime. Selected tendencies

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.2

AbstractDownload articleDownload article

women’s crime, female perpetrators, aggression

Rejoinder to Guenzl on Theft and the Return of Private Property

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.2

AbstractDownload articleDownload article

property, aggression, theft, libertarianism

Pre-emptive war under international law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.6

AbstractDownload articleDownload article

pre-emptive war, Bush doctrine, act of aggression, war, international law, UN Charter, preventive war

Zmiana retoryki ukraińskich kibiców piłkarskich podczas społeczno-politycznych wydarzeń na Ukrainie w latach 2013–2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.8

AbstractDownload articleDownload article

social and political events in Ukraine, football fans, verbal and non-verbal behaviour, verbal aggression, change of rhetoric, wydarzenia społeczno-polityczne na Ukrainie, kibice piłki nożnej, zachowania werbalne i niewerbalne, agresja słowna, zmiana retoryki

зміна риторики українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в україні 2013–2016 років

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.9

AbstractDownload articleDownload article

social and political events in Ukraine, football fans, verbal and non-verbal behaviour, verbal aggression, change of rhetoric, суспільно-політичні події в Україні, футбольні фанати, вербальна та невер- бальна поведінки, словесна агресія, зміна риторики

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout