Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Innere Emigration“ in Theorie und Praxis. Literatur als Camouflage

AbstractDownload articleDownload article

Innere Emigration, Rudolf Pechel, Thomas Mann, Camouflage, Inner Emigration, camouflaging language

Codzienna „przemoc” konwersacyjna

AbstractDownload articleDownload article

dialogue, persuasion, common knowledge, managing a conversation, everyday life, dialog, perswazja, wiedza milcząca/uśpiona, zarządzanie rozmową, życie codzienne

Adult Learners and the Use of L1 in the Foreign Language Classroom

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.8

AbstractDownload articleDownload article

aging population, older adults, classroom environments, use of native language, translation, teacher’s beliefs

Świat bez granic — ale nie dla ludzi. Współczesne procesy demograficzne i wynikające z nich zagrożenia w kontekście globalizacji

AbstractDownload articleDownload article

globalization, borders, demographic aging, demographic pressure

Булат Окуджава, „Мне не нравится мой силуэт…”, или несколько размышлений о вкусе поэта

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.18

AbstractDownload articleDownload article

Bulat Okudzhava, auto-intertextual associations, aging, Okudžava, autointertekstualne veze, starenje

Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.51

AbstractDownload articleDownload article

Jiřina Šiklová, Czech literature, old age, old woman, aging society, česká literatura, stáří, stará žena, stárnutí popu

Literatura a stáří

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.52

AbstractDownload articleDownload article

thematic Analysis, poetics, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, aging, tematická analýza, poetika, Milan Kundera, Bohumil Hrabal, starnutie

Staro sunce iliti „senilia pekiciana”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.62

AbstractDownload articleDownload article

Borislav Pekić, motif of aging, motyw starości

Doświadczenie starości w prozie autobiograficznej Bory Ćosicia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.63

AbstractDownload articleDownload article

Bora Ćosić, autobiographical prose, positive/successful aging, memory, autobiografska proza, pozitivna/uspešna starost, memorija

Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.9

AbstractDownload articleDownload article

EU policy, public health, health care, cross-border health care, aging society, silver economy, polityka EU, zdrowie publiczne, opieka zdrowotna, transgraniczna opieka zdrowotna, społeczeństwo starzejące się, srebrna gospodarka

Averaging for some simple constrained Markov processes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.39.1.10

AbstractDownload articleDownload article

Piecewise deterministic Markov process, averaging, constrained Markov process

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout