Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

AbstractDownload articleDownload article

anticompetitive agreements, concerted practice, agreements of minor importance, national competition authorities, restriction on competition

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout