Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Metody pomiaru kapitału społecznego jako podstawowego zasobu społeczeństwa obywatelskiego

AbstractDownload articleDownload article

kapitał społeczny, metody pomiaru, wskaźniki pomiaru kapitału społecznego, struktury społeczne, zmienne pomiarowe struktur społecznych, strukturalna analiza sieciowa, perspektywa zorientowana na aktora, social capital, methods of measuring, indicators of social capital, social structures, variables of social capital, structural analysis of networks, actor-oriented perspective

Maska jako aktorka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.4

AbstractDownload articleDownload article

mask, actor, performative analysis, maska, aktor, analiza performatywna

Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.8

AbstractDownload articleDownload article

medical image, phenomenon, agency, non-human actors, posthumanism, obraz medyczny, fenomen, sprawczość, aktorzy nie-ludzcy, posthumanizm

Die indexikalische Relation als ein potentielles Übersetzungsproblem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.24

AbstractDownload articleDownload article

translation, indexicality, deixis, i-factors model, Übersetzung, Indexikalität, Deixis, I-Faktoren

Fe/Male Performance

AbstractDownload articleDownload article

drag queen, LGBT, performance, actor, in drag, male, female, transition, performans, aktor, męski, kobiecy, przeistoczenie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout