Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Efektywność aktywnej polityki państwa na rynku pracy na przykładzie powiatu kępińskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.8

AbstractDownload articleDownload article

aktywizacja, aktywna polityka rynku pracy, bezrobocie, instytucje rynku pracy, mobilność, activation, active labour market policies, unemployment, labour market institutions, mobility

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout