Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Wokół koncepcji społeczeństwa alternatywnego — 30 lat Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, Alternative Society Movement, Freedom and Peace, system, government, the left, freedom

Głosowanie przez pełnomocnika

AbstractDownload articleDownload article

voting by proxy, alternative voting methods, głosowanie przez pełnomocnika, alternatywne metody głosowania

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, alternatives to imprisonment, probation

Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

probation, alternative sanctions, restorative justice

Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

conditional suspension, non-isolation penalties, alternative penalties

Czy przed piractwem domenowym można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej

AbstractDownload articleDownload article

domain, pirates, trademarks, infringement, alternative

Emerging patterns and trends in citizen journalism in Africa: The case of Zimbabwe

AbstractDownload articleDownload article

Zimbabwe, alternative journalism, citizen journalism, interviews

“I went to resist. I’ll be back”: Ötekilerin Postası as an example of citizen journalism in Turkey

AbstractDownload articleDownload article

citizen journalism, mainstream media, alternative media, social media, citizens, information, news

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w trybie art. 65a k.k.w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.6

AbstractDownload articleDownload article

written declaration of the offender, alternative custodial sanction, offender’s attitude, criminological forecast, community sentence

Potencjalne kierunki zmian w zakresie wychowania przedszkolnego w świetle oczekiwań rodzin

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.9

AbstractDownload articleDownload article

instytucjonalne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola publiczne, oczekiwania rodzin, institutional and alternative forms of pre-school education, public pre-school institutions, family expectations

Польша в русскоязычной фантастике: „чужой” cреди „своих”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.2

AbstractDownload articleDownload article

pусскоязычная фантастика, культурные стереотипы, альтернативная история, fantastyka rosyjskojęzyczna, stereotypy kulturowe, historia alternatywna, Russian-language fiction, cultural stereotypes, alternative history

Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.10

AbstractDownload articleDownload article

osoba z niepełnosprawnością wzroku, biblioteki dla niewidomych, materiały w formatach alternatywnych, technologie wspomagające, system Braille’a, tyflografika, audiodeskrypcja, visually impaired individual, libraries for the blind, alternative format materials, supporting technologies, Braille system, tactile graphics audio description

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout