Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractDownload articleDownload article

local dialect, vocabulary, appellativization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout