Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Próba uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.7

AbstractDownload articleDownload article

klauzula rebus sic stantibus, zmiana okoliczności, art. 357(1) k.c., rebus sic stantibus, change of circumstances, art. 357(1) of the Polish Civil Code

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout