Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.

AbstractDownload articleDownload article

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II

AbstractDownload articleDownload article

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I

AbstractDownload articleDownload article

suicide, criminal law, lead, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II

AbstractDownload articleDownload article

suicide, criminal law, drive, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Umowa o ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.7

AbstractDownload articleDownload article

administrative agreement, administrative decision, law, social assistance, nursing home, case law of administrative courts

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.6

AbstractDownload articleDownload article

advocate, obligatory assistance of an advocate (coertion advocate), criminal proceedings

Assisted vs. Guided Handwriting: a current approach to an old problem

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.44.10

AbstractDownload articleDownload article

guided hand, assisted signature, supported signature, writing assistance

Rola biznesu społecznego w procesie upodmiotowienia kobiet w Bangladeszu na przykładzie działalności organizacji BRAC w dystrykcie Magura

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.5

AbstractDownload articleDownload article

upodmiotowienie kobiet, biznes społeczny (Social Business), BRAC (Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee)

Wybrane uwarunkowania polityki pomocy społecznej na Podkarpaciu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.1

AbstractDownload articleDownload article

social assistance, external conditions, internal conditions, social workers, Podkarpacie Province

Wychowawcze oddziaływanie obcowania z kulturą w kontekście pomocy postpenitencjarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.7

AbstractDownload articleDownload article

post-penitentiary assistance, custodial sentence, convicted offenders

Ineffective assistance of counsel as grounds for habeas corpus relief in post-conviction proceedings

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.10

AbstractDownload articleDownload article

habeas corpus review, ineffective assistance of counsel, Martinez v. Ryan, doktryna habeas corpus, nieefektywna pomoc obrońcy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout