Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Między jawą a snem. Zasypianie i sen w twórczości Daniiła Charmsa

AbstractDownload articleDownload article

Daniil Kharms, Russian avant-garde, dream

Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów

AbstractDownload articleDownload article

archetypes, eroticism, the process of individuation, avant-garde, avant-garde art, archetypy, erotičnost, proces individuace, avantgarda, avantgardní umění

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.3

AbstractDownload articleDownload article

the Czech avant-garde, art, literature, philosophy, eroticism, česká avantgarda, umění, literatura, filozofie, erotismus

Nowoczesność w refleksji nad sztuką

AbstractDownload articleDownload article

avant-garde, neo-avant-garde, modernism, postmodernism, language code, literary ( artistic ) code, brand code, artistic sociolect, artistic idiolect

Theo van Doesburg, Vladimir Tatlin en de constructivistische reis naar de vierde dimensie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.14

AbstractDownload articleDownload article

Theo van Doesburg, De Stijl, constructivism, organic constructivism, Tatlin, Russian avant-garde, the theory of relativity, non-Euclidean geometry, the fourth dimension, hyperspace

Podział świata sztuki i jego zniesienie

AbstractDownload articleDownload article

sztuka zachodnia, sztuka wschodnia, trzecia generacja awangardy, rynek sztuki, western art, eastern art, third generation of avant-garde, art market

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout