Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.5

AbstractDownload articleDownload article

clinical trial, medical experiment, randomization, ethics, medical criminal law, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, randomizacja, etyka, lekarskie prawo karne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout