Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rola flexicurity w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym

AbstractDownload articleDownload article

elastyczność, bezpieczeństwo, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, flexibility, security, work-life balance

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractDownload articleDownload article

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski

AbstractDownload articleDownload article

politics of cohesion, Structural Funds, budget of the European Union, equation of regional imbalances, polityka spójności, fundusze strukturalne, budżet Unii Europejskiej, wyrównywanie dysproporcji regionalnych

Kryzys w teorii ekonomii

AbstractDownload articleDownload article

balance, economic crisis, endogenous and exogenous theories, demand and supply shocks

The Counterbalance Approach to L2 Error Correction in the Classroom Setting

AbstractDownload articleDownload article

corrective feedback, error correction, counterbalance hypothesis

Opracowanie ekofizjograficzne w planowaniu przestrzennym jako przesłanka zrównoważonego rozwoju

AbstractDownload articleDownload article

balanced development, ecophysiographic study, area planning

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout