Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Selected aspects of application of cohesive soils from SW Poland in sealing barriers

AbstractDownload articleDownload article

flood embankment, waste landfills

Gegenwärtige deutsche Banksprache in der Kürze

AbstractDownload articleDownload article

Wirtschaftssprache, Banksprache, Bankkommunikation, Fachwortschatz, Bankterminologie, economic language, banking language, banking communication, technical vocabulary, banking terminology

The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations

AbstractDownload articleDownload article

RMSM, two-gap model, economic growth, World Bank

Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego

AbstractDownload articleDownload article

polityka zdrowotna, Milenijne Cele Rozwoju, Bank Światowy, organizacje międzynarodowe, współpraca globalna, health policy, Millennium Development Goals, Th e World Bank, international organizations, global co-operation

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 1999-2013

AbstractDownload articleDownload article

monetary policy, European Central Bank, banking

Bankowość centralna w Azji na przykładzie Chin, Japonii i Rosji — analiza porównawcza

AbstractDownload articleDownload article

central bank, money, interest rate, Asia, bank centralny, pieniądz, stopa procentowa, Azja

Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu

AbstractDownload articleDownload article

central bank, stability, financial system, monetary policy, macroprudential policy

Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki efemerycznego dziedzictwa piśmienniczego

AbstractDownload articleDownload article

Sarah S. Banks, Bella C. Landauer, ephemera, collecting

Determinanty zadłużenia gospodarstw domowych w wybranych państwach strefy euro

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.3

AbstractDownload articleDownload article

zadłużenie gospodarstw domowych, Europejski Bank Centralny, Unia Europejska, household debt, European Central Bank, European Union

Ochrona interesów konsumentów przed działaniami parabanków sprawowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.3

AbstractDownload articleDownload article

financial market, consumer protection, parabanks, unfair advertising, contract patterns

Znaczenie efektu Cantillona w teorii ekonomii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.3.1

AbstractDownload articleDownload article

Cantillon effect, theory of money and inflation, theory of banking and central banking, theory of business cycles and price bubbles, theory of income distribution and income and wealth inequalities, public choice theory

The legal nature of the letter of credit relationship

AbstractDownload articleDownload article

akredytywa, umowa, klient, bank emisyjny, beneficjent, акредитив, клієнт (платник), банк-емітент, бенефіціар (одержувач)

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout