Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Gegenwärtige deutsche Banksprache in der Kürze

AbstractDownload articleDownload article

Wirtschaftssprache, Banksprache, Bankkommunikation, Fachwortschatz, Bankterminologie, economic language, banking language, banking communication, technical vocabulary, banking terminology

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 1999-2013

AbstractDownload articleDownload article

monetary policy, European Central Bank, banking

Znaczenie efektu Cantillona w teorii ekonomii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.22.3.1

AbstractDownload articleDownload article

Cantillon effect, theory of money and inflation, theory of banking and central banking, theory of business cycles and price bubbles, theory of income distribution and income and wealth inequalities, public choice theory

Budowanie marki jako performans

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.8

AbstractDownload articleDownload article

widowiskowość, performatyka, budowanie marki, marketing doświadczalny, bankowość detaliczna, cultural spectales, performatics, brand building, experiential marketing, retail banking

Shadow banking a prawo karne gospodarcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.8

AbstractDownload articleDownload article

shadow banking, criminal economic law, prawo karne gospodarcze, parallel banking, illegal financial activity

Prawne aspekty udzielania kredytów denominowanych oraz indeksowanych do waluty obcej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.1.2

AbstractDownload articleDownload article

mortgage loans, foreign currencies, Swiss francs, Banking Law, bank, spread

System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.2

AbstractDownload articleDownload article

Fund, deposit, banking system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout