Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?

AbstractDownload articleDownload article

south Slav epic, east Slav epic, beauty, strength, fight

Идеал женской красоты в Оде красавице Федора Дмитриева-Мамонова

AbstractDownload articleDownload article

F.I. Dmitriev-Mamonov, ideal of female beauty, ode, addressee, physiognomical theory

Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa

AbstractDownload articleDownload article

Chekhov, woman’s portrait, woman’s beauty, female body, artistic code

La belleza de los ángeles en la obra poética de Federico García Lorca. Un estudio estilístico de "San Gabriel. Sevilla"

AbstractDownload articleDownload article

angels, beauty, stylistic study, poetry, Federico García Lorca

La belleza femenina en las paremias espańolas de origen grecolatino

AbstractDownload articleDownload article

paremiology, ethnolinguistics, woman, beauty, Latin, Ancient Greek

Pomiędzy jawą a snem. Motyw piękna i przemocy w Krystalicznej sieci Mirko Kovača

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Croatian literature, dream, the theme of beauty and violence, Belgrade of the 1960s

Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, the sense of beauty, artistic consciousness, typology, harmony, every-day life, nation᾿s life, Srebrny Wiek, poczucie piękna, świadomość artystyczna, typologia, harmonia, codzienność, życie narodu

Piękni bohaterowie Jordana Jowkowa w  świetle Bergsonowskiej koncepcji „tyranii wzroku”

AbstractDownload articleDownload article

vision, tyranny of the eye, Henri Bergson, Yordan Yovkov, beauty, image of awoman, ethics and aesthetics, зрението, тиранията на окото, Анри Бергсон, Йордан Йовков, красотата, образ на жена, етика и естетика

Theses to the fuss about principles

AbstractDownload articleDownload article

artysta – preceptor/uczestnik artefaktu, sztuka krytyczna, estetyka, piękno, sens, artist – preceptor/artifact participant, critical art, aesthetics, beauty, sense

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout