Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

„Człowiek książki” — profesor Jerzy Starnawski

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, bibliology, libraries, biography studies, editing, history of literature, Polonica, bibliografia, bibliologia, biblioteki, biografistyka, edytorstwo, historia literatury, polonica

Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatologii w Polsce w latach 1945–2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.2

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, research, information science, research, academic library science, history

Nauka o książce w Polsce w latach 1945–2015. Teoretyczne źródła inspiracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.3

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, theory of bibliology, methodology of bibliology, disciplines related to bibliology, Polish bibliological school

Powojenne polskie badania nad historią ruchu wydawniczego w Polsce: dorobek i postulaty badawcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, historical bibliology, history of the book, printing, publishing, editing

Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.1

AbstractDownload articleDownload article

publishing, book design, typography, cover, visual communication, scientific book, bibliology, design thinking

Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka (1912–1996)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.6

AbstractDownload articleDownload article

Leon Marszałek (1912–1996), editing, publishing, bibliology

Przeczytać znaczy poznać? Filozofi czne aspekty odkrywania dzieła — nie tylko literackiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.8

AbstractDownload articleDownload article

philosophy, bibliology, act of reading, reader

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout