Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Cheques and their form in the draft of the law of cheques of 1923

AbstractDownload articleDownload article

kodyfikacja prawa czekowego, rezolucje haskie w zakresie prawa czekowego z 1912 roku, projekt prawa czekowego z 1923 roku, forma czeku, klauzula czekowa, zlecenie zapłaty, bierna zdolność czekowa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout