Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Ukraińska terminologia informatyczna: stan, problemy, zapożyczenia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Українська комп‘ютерна термінологія, запозичення, неологізми, Ukrainian computer terminology, borrowings, neologisms

Le transfert des termes entre les disciplines scientifiques: sur l’exemple du génie biomédical

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

biomechanics, terms, borrowings, point of view

Особенности интерпретации заимствованных неологизмов со значением лица в условиях двуязычия

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

neologism, borrowing, interpretation, cultural and language interaction

Rzeczywistość posttotalitarna a sytuacja ukraińskiego słownictwa informatycznego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian computer terminology, Russian influence, legislation, linguistic situation in Ukraine, borrowings, українська комп’ютерна лексика, російські впливи, законодавство, мовна ситуація в Україні, запозичення

Zu Lehnbildungen mit der deutschen Basis in der polnischen Behördensprache von Rzeszów, Sanok und Tarnobrzeg am Anfang des 20. Jahrhunderts

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish official language, borrowings from German, assimilation of borrowings

Bluetooth, EcoLine, Woooooow! und mehr. Zu Gebrauch und Funktionen von Anglizismen in der deutschen Anzeigenwerbung

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

language of advertising, Anglicisms, functions of borrowings from the English language in advertising messages

Anglicyzmy w polskim dyskursie naukowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Anglicism, lexical borrowings, Polish academic discourse, linguistic awareness, approach to borrowings

La veille néologique en tant que démarche à visée lexicographique : exemple de l’emprunt récent à l’anglais en français et en polonais

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lexicography, neology, neological watch, borrowing

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy