Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.18

AbstractDownload articleDownload article

Serbian, Balkanology, future tense, the utterance da + praesens, infinitive, Srpski jezik, balkanologija, buduće vreme (futur I), oblik da + prezent, infinitiv

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout