Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Stereotyp těla v polských a českých židovských anekdotách

AbstractDownload articleDownload article

Czech and Polish prewar Jewish anecdotes, picture of Jew, Eastern European Jewry and Western European Jewry, so-called Polish Jew, heterostereotypical autostereotype

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Bezpieczeństwo kobiet w Afganistanie — analiza skuteczności gwarancji prawnych wprowadzanych po 2001 roku

AbstractDownload articleDownload article

Afganistan, prawa człowieka, prawa kobiet, islam, baad, baadal, zbrodnie „honorowe”, przemoc wobec kobiet, Afghanistan, human rights, women’s rights, Islam, baad, baadal, so-called honor crimes, violence against women

Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.23

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, penal law reform, penalty of imprisonment, so-called mixed penalty, penalty of restriction of liberty, fine, conditional suspension of enforcement of penalty

Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.9

AbstractDownload articleDownload article

pytanie prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rzecznik Generalny/Adwokat Generalny, Maciej Szpunar, obsługa posprzedażna, dyrektywa 2011/83, konsument, przedsiębiorca, taryfa podstawowa, połączenie, cel, orzeczenie, prawo, państwo, preliminary question, the Court of Justice of the European Union, Advocate General, Maciej Szpunar, after-sales-service, directive 2011/83, customer, entrepreneur, the basic rate, call, purpose, judgment, law, state

Wpływ genetycznych modyfikacji żywności na stan zdrowia jako kwestia społeczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.7

AbstractDownload articleDownload article

genetyczne modyfikacje żywności, stan zdrowia, kwestia społeczna, GMO w UE i Polsce, genetically modified food, health status, social issue, GMOs in the EU and Poland

A consistent estimator for spectral density matrix of a discrete time periodically correlated process

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.38.1.12

AbstractDownload articleDownload article

Periodically correlated processes, spectral density matrix, Kullback–Leibler distance, smoothed periodogram, Wishart distribution, limiting distribution

A functional limit theorem for locally perturbed random walks

AbstractDownload articleDownload article

Functional limit theorem, locally perturbed random walk, martingale characterization, skew Brownian motion

HCM property and the half-Cauchy distribution

AbstractDownload articleDownload article

Half-Cauchy distribution, complete monotonicity, generalized gamma convolution, hyperbolically completely monotone function, Pick function, positive stable density

Innovation and factorization of the density of a regular PC sequence

AbstractDownload articleDownload article

Periodically correlated sequence, prediction, innovation process, factorization of analytic vector functions

Śmierć, nieobecność i samotność — motyw traumatyzującej utraty matki w zbiorze opowiadań Lejli Kalamujić Zovite me Esteban

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.50

AbstractDownload articleDownload article

Lejla Kalamujić, Call me Esteban, mother–daughter relationship, motive of death, women’s writing in Bosna and Herzegovina, Zovite me Esteban, odnos majke i kćerke, motiv smrti, žensko pismo u Bosni i Hercegovini

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout