Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

capital market, emergence of securities markets, Warsaw Stock Exchange

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland

AbstractDownload articleDownload article

white-collar crimes, capital market, criminal liability, stock market offences

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.5

AbstractDownload articleDownload article

prospectus obligations, Prospectus Regulation, information efficiency of the capital markets, obowiązki prospektowe, Rozporządzenie Prospektowe, efektywność informacyjna rynków kapitałowych

Problematyka konfliktu interesów w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.6

AbstractDownload articleDownload article

conflict of interest, capital market, stock investment risk

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout