Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Jakie skutki niesie za sobą prywatna własność?

AbstractDownload articleDownload article

private property, property rights, socialism, capitalism

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Instytucjonalizm i jego znaczenie w analizie różnorodności form aktywności gospodarczej i zróżnicowania gospodarek kapitalistycznych

AbstractDownload articleDownload article

institutionalism, institutions, evolution, embeddedness, capitalism, network

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wieku

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, crisis, free market, interregnum, economic dependence

Kapitalizm w poglądach politycznych i ekonomicznych ks. Antoniego Szymańskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.11

AbstractDownload articleDownload article

kapitalizm, praca, bezrobocie, katolicka nauka społeczna, Antoni Szymański, capitalism, labour, unemployment, catholic social teaching

Proletarian Philosophy in Selected Plays by Ola Rotimi

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.1

AbstractDownload articleDownload article

proletariat, Marxism, capitalism, solidarity and revolution

Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.12

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, anthropocene, bitcoin, geology of media, Nature, late modernity, cryptocurrency, kapitalizm, antropocen, bitcoin, geologia mediów, Natura, późna nowoczesność, kryptowaluta

Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, hauntology, modernity, postmodernity, capitalism, neoliberalism, capitalist realism, left, marksizm, widmontologia, nowoczesność, ponowoczesność, kapitalizm, neoliberalizm, realizm, kapitalistyczny, lewica

Posthumanistyczny Inny, czyli wyzwania dla współczesnej humanistyki. Szkic wokół teorii Achille Mbembe

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.9

AbstractDownload articleDownload article

Achille Mbembe, posthumanity, capitalism, posthuman subject

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout