Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

La littérature pour jeunes lecteurs: problèmes terminologiques liés au nom du domaine en polonais et en français

AbstractDownload articleDownload article

generic terms, children's literature, Polish and French terminology

Kiedy kobieta „wychodzi z formy”. Literackie ujęcia fizjologii ciąży na przykładzie "Kaśki Kariatydy" Gabrieli Zapolskiej i "Vzpoury" Boženy Vikovej-Kunětickiej

AbstractDownload articleDownload article

maternity, pregnancy, childbirth, extra-marital maternity, sexual education

Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française: pour un portrait collectif

AbstractDownload articleDownload article

literary translators, children’s literature, translated literature, bibliometric methods

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload articleDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Uwagi dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przywięziennych Domach dla Matki i Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

woman, custodial institution, child in custodial isolation, prison nurseries

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

„Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler. Adaption des dramatischen Gedichtes „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing für Kinder

AbstractDownload articleDownload article

Adaptation of the literary work, literature for children and youth, critical analysis of the literary work, comparison

Lernen Erwachsene Fremdsprachen anders? Motivation, Einstellungen, Angst als affektive Variablen im Zweitspracherwerb bei Erwachsenen und Kindern

AbstractDownload articleDownload article

foreign language learning, adults, children, learning context

Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich oczekiwania wobec polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

dzieci niepełnosprawne, wpływ niepełnosprawności na rodzinę, koszt niepełnosprawności dzieci, efektywność polityki społecznej, disabled children, impact of disability on family, cost of children’s disability, effectiveness of social policy

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout