Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.12

AbstractDownload articleDownload article

Hervé Tullet, interactive book, children’s book, picture book, interactivity

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout